Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Liljedal, Liljedalstorget och Södra Gränden

Denna entreprenad bestod i nybyggnation av torgyta, anslutande vägar samt parkeringsytor i Liljedalsområdet. För detta krävdes markarbeten, VA-arbeten och belysningsarbeten.

Korta fakta:
Entreprenadform: Generalentreprenad
Byggtid: 2004-2007
Beställare: Kungälvs Kommun