Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Kvalitet & Miljö

För oss på Agnesbergs Grävtjänst är kvaliteten på genomförda entreprenader av yttersta vikt och vi verkar för att vårt arbete skall ha så liten negativ inverkan på miljön som möjligt. Av dessa anledningar har vi infört ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven för ISO 9001 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001 för miljöledningssystem.

För att uppnå ett miljövänligt byggande har vi på Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB infört en rad praktiska åtgärder. Exempelvis är alla våra maskiner moderna och drivs med miljöklassat drivmedel. En viktig del i vårt miljöarbete är återvinning av material såsom kross, grus, asfalt och betong. När det gäller asfalt och betong har vi en egen kross för återvinningen (se bild).

Läs mer Om företaget.