Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Släckvattendamm Sävenäs

I detta projekt byggde vi en släckvattendamm i Sävenäs. I arbetet schaktade vi ur för dammen och sänkte vertikaldränering som låg under dammen. Vi satte också på avstängningsventiler på befintliga dag- och spillvattenledningar och från dessa anlade vi ett ledningssystem ner till dammen. I bildserien till höger kan arbetet med dammen ses i flera skeden från start till färdigställande.

Korta fakta:
Entreprenadform: Generalentreprenad
Byggtid: 2011
Beställare: Göteborgs Energi