Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Mimers Hus

Vi har utfört markentreprenaden på Kungälvs nya gymnasieskola Mimers Hus. I objektet har vi också byggt om Verkstadsgatan och Trollhättegatan. Projektet innefattade VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, plattytor, murar, parkeringsytor, grönområden, planteringar, belysning samt att utföra pålning till två av byggnaderna.

Korta fakta:
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggtid: 2003-2004
Beställare: JK Bygg, Kungälvs Kommun
Anbudssumma: ca 30 000 000