Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

GC-bana Kungälv-Diseröd, etapp 3

Nybyggnad av ca 2400 m gång- och cykelbana utefter Romelandavägen mellan Rostock och Diseröd i Kungälvs Kommun. Då sträckan korsar Väla Bäck anlade vi här en bro där vi bland annat gjorde brofundamenten med tillhörande pålning (se bild). I entreprenaden ingick även nybyggnad av enskild väg, ombyggnad av korsande väganslutningar, åkerinfarter, dräneringar, trummor m.m.

Korta fakta:
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Byggtid: 2008
Beställare: Kungälvs Kommun