Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Kungälvs Busstation

Denna entreprenad påbörjades 1994 och avsåg utförande av markarbeten för bussterminal och torgytor samt uppbyggnad av refuger och toppbeläggning i Uddevallavägen. Objektet är beläget i Kungälvs Centrum och sammantaget anlades ca 7 800 m2 asfaltsytor, ca 2 800 m2 plattytor och 1 300 m2 naturstensytor. Under 2010 handikappanpassades bussterminalen enligt EU:s direktiv genom att hela terminalen upphöjdes ett antal centimeter.

Korta fakta:
Entreprenadform: Generalentreprenad
Byggtid: 1994, 2010
Beställare: GL AB, Kungälvs Kommun