Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Kode idrottsplats – Ny konstgräsplan

Utfört ny konstgräsplan för Kungälvs Kommun på Kode Idrottsplats. Entreprenaden bestod i bortschaktning av befintlig gräsplan, schaktning för nya dräneringsledningar, hårdgöring med kross samt justering av ytan.

Korta fakta:
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Byggtid: 2012
Beställare: Kungälvs Kommun