Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Ytterby Centrum, etapp 1

En nybyggnad av Gatu- och VA-anläggning i Ytterby utfördes 2006-2008. I stora drag omfattade entreprenaden gator och GC-vägar, parkeringsytor, torgytor, grönytor samt VA-ledningar. Vi anlade även en bullervall längs med järnvägsspåren vilken bekläddes med växter.

Korta fakta:
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Byggtid: 2006 – 2008
Beställare: Kungälvs Kommun
Anbudssumma: ca