Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Marstrand Lekplats

Under våren 2012 utförde vi en upprustning av stadsparken med lekplats på Marstrandsön. Projektet beställdes av Kungälvs Kommun och innefattade bland annat anläggning av lekutrustning, nya ytor av sand, betong, natursten och gräs samt plantering av nya träd och buskar.

Korta fakta:
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Byggtid: Mars 2012 – Oktober 2012
Beställare: Kungälvs Kommun
Anbudssumma: ca 3 000 000