Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Referensprojekt

Våra referensprojekt är ett urval av de entreprenader vi utfört genom åren och är tänkta att ge en bild av de typer av arbeten vi utför. Klicka på ett av projekten nedan för mer information om det.

Marstrand Lekplats

Upprustning av stadsparken med lekplats i Marstrand

 Kode idrottsplats

Ny konstgräsplan på Kode Idrottsplats

 Nytorget Etapp 1 & 2

Upprustning av Nytorget i Kungälv

Släckvattendamm Sävenäs

Släckvattendamm med tillhörande ledningssystem i Sävenäs

 Mimers Hus

Markentreprenad vid Kungälvs Kommuns nya gymnasieskola Mimers Hus

 Nya Grinden

Nybyggnad av gatu- och VA-ledningar i nytt villaområde i Kungälv

Kungälvs Busstation

Markarbeten för bussterminal och torgytor samt uppbyggnad av refuger m.m.

 Ytterby Centrum, etapp 1

Nybyggnad av Gatu- och VA-anläggningar

 Göteborgsvägen, mittdelen

Ombyggnad av Göteborgsvägen med bl.a. ny VA-anläggning

Göteborgsvägen, delen Gränsvägen – Tillfällavägen

Nybyggnad av bullerskärm, stödmurar m.m. längs E20 och Göteborgsvägen

Liljedal, Liljedalstorget och Södra Gränden

Nybyggnad av torgyta m.m. i Liljedalsområdet

Nya Ullevi

Fjärrvärme, fjärrkyla m.m. till Nya Ullevi och Rättcentrum 

Ringleden Göteborg

Fjärrkylaentreprenad i centrala Göteborg

GC-bana Kungälv-Diseröd, etapp 3

Nybyggnad av GC-bana inkl. bro över Väla bäck