Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Göteborgsvägen, mittdelen

Göteborgsvägen, mittdelen var ett omfattande projekt i Sävedalen som pågick under 2009-2011. I huvudsak innefattade det följande punkter:

  • Gata inkl. parkeringsplatser
  • Spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar
  • Planteringar, träd
  • Belysningsstolpar
  • Elkraftsanläggningar, kabelsträcka
  • Stödmurar
  • Busshållsplatser

Korta fakta:
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Byggtid: 2009 – 2011
Beställare: Partille Kommun
Anbudssumma: ca 38 000 000