Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Nya Grinden

Projektet avsåg nybyggnad av gatu- och VA-ledningar i det nya villaområdet Nya Grinden. Bland annat ingick VA-schakter, kabelschakter, fjärrvärmeschakter, anläggning av belysningsstolpar och byggande av ett miljöhus.

Korta fakta:
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Byggtid: 2011
Beställare: Bokab
Anbudssumma: ca 7 500 000