Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Nytorget Etapp 1 & 2

I detta projekt har vi upprustat Nytorget i centrala Kungälv genom att bland annat bygga en ny scen, ny gång- och cykelbana, ny belysning och nya växter och planteringar. Projektet var en utförandeentreprenad på uppdrag av Kungälvs Kommun.

Korta fakta:
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Byggtid: Oktober 2011 – Juni 2012
Beställare: Kungälvs Kommun
Anbudssumma: ca 3 000 000